Heavy Vehicle Driver

SUBMIT CV

Heavy Vehicle Driver

OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD – OV

Cradock, Eastern Cape

Permanent

Apply

Posted 27 May 2021 – Closing Date 03 June 2021

Job Details

Department

Retail

Minimum experience

Entry Level

Company primary industry

Agriculture

Job functional area

Other

Job Description

Kern doel van die pos:

Vervoer en lewer interne dokumente en voorraad binne die OVK groep en vir kliënte

Minimum Vereistes:

 • Graad 10
 • Kode 14 met PDP
 • 1-2 jaar ondervinding
 • Hazchem Sertifkaat

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Vermoë om vir lang periodes op die pad te konsentreer
 • Konsentrasie m.b.t. die korrekte laai en aflaai van produkte
 • Liggaamlike vermoë om die werk te kan doen
 • Goeie menseverhoudinge

Verantwoordelikhede:

 • Vervoer brandstof, voorraad en interne pos aan OVK groep en kliënte volgens skedule
 • Voltooiing van dokumentasie
 • Verseker Veiligheid
 • Verseker Netheid

Main purpose of the position:

Transport and deliver internal documents and inventory within the OVK group and for clients

Minimum Requirements:

 • Grade 10
 • Code 14 with PDP
 • 1-2 year experience
 • Hazchem certificate

Skills:

 • Good communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Ability to concentrate on the road for long periods
 • Concentration with respect to the correct loading and downloading of products
 • Physical ability to do the job
 • Good human relations

Responsibilities:

 • Transport fuel, inventory and internal mail to OVK group and clients according to schedule
 • Completion of documentation
 • Ensure Safety
 • Ensure Cleanliness

Apply

 

Leave a Reply