Digital Intern

SUBMIT CV

Digital Intern

Media24

Cape Town, Western CapeInternship

Apply

Posted 27 May 2021

Job Details

Division

Media24 Lifestyle

Business Unit

Huisgenoot

Minimum experience

Internship

Company primary industry

Writing and Editing

Job functional area

Writing/Editing

Job Description

Posbeskrywing

Het jy ’n toepaslike tersiêre kwalifikasie in joernalistiek, media, kommunikasie of tale? Het jy ’n brandende begeerte om in die mediabedryf te werk en wil jy jou loopbaan by die grootste mediaspeler in Afrika begin? Dan is Media24 net die regte plek vir jou! Ons is op soek na ’n dinamiese en energieke gegradueerde met sterk multimediavaardighede om by ons Gegradueerdes in Media-program aan te sluit met ’n internskapkontrak van ses maande. Die pos sal in ons digitale tydskrifteafdeling by Huisgenoot in Kaapstad gesetel wees. Jy moet nuus uitsnuffel, in digitale media ingegrawe wees en jou eie leerproses en loopbaan kan bestuur.

 Minimum vereistes

’n Tersiêre kwalifikasie in joernalistiek, media, kommunikasie of tale. Die ideale kandidaat moet goed ontwikkelde vaardighede in videoredigering (Adobe Premier Pro of Final Cut) hê, ’n goeie video kan skiet en ’n oortuigende visuele storie kan vertel, en dit is voordelig as jy ’n goeie begrip van InDesign het.

Vaardighede en vermoëns

Jy moet ’n sterk aanvoeling vir nuus hê, insluitend visuele nuus, en ’n begrip van sosiale media en versameling van inligting hê. Ons is op soek na ’n kandidaat met sterk skriftelike sowel as mondelinge taalvermoëns in Afrikaans. Die suksesvolle kandidaat moet die dinamiese en veranderende aard van die bedryf kan hanteer en in so ’n omgewing floreer, by verskillende situasies kan aanpas en vernuwe waar nodig. Jy moet taai wees en kritiek in ’n druk werkplek kan hanteer en ook bedrewe wees om verskeie take tegelyk aan te pak.

Oor ons

Media24 is Afrika se voorste mediamaatskappy. Die bedryfsegmente dek uitgewery, drukwerk en die verspreiding van tydskrifte, koerante, boeke en verwante produkte, asook digitale inhoud- en e-handelsondernemings. Hierdie goed gebalanseerde portefeulje-beleggings in die media- en uitgewersbedrywe en ’n volgehoue strategie om deurentyd te vernuwe en aan te pas het geblyk ’n wenformule te wees wat Media24 in ’n vooraanstaande maatskappy in die bedryf omskep het.

Sluitingsdatum: 4 Junie 2021

Ingevolge Media24 se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.Job description

Do you have a relevant qualification in journalism, media, communications or languages? Do you have a burning desire to work in the media industry, and do you want to kick off your career at Africa’s largest media company? Then Media24 is the place for you.

We’re looking for a dynamic, energetic graduate with great multimedia skills to join our six-month Graduates in Media internship programme. The position is with Huisgenoot in our Magazines division in Cape Town. If your application is successful, you’ll be required to be a newshound, submerge yourself in digital media and be able to self-manage your learning process and career.

Minimum requirements

A tertiary qualification (degree or diploma) in journalism, media, communications or languages. The ideal candidate will be well-versed in video editing (Adobe Premier Pro or Final Cut), be able to shoot good-quality video and have visual storytelling skills. Knowledge of InDesign is advantageous.

Skills and abilities

You need to have good instincts for what makes a good news story, including visual news, as well as proficiency in social media and information gathering. We’re looking for a candidate with strong written and verbal language skills in Afrikaans. The successful candidate will be able to handle and flourish in the dynamic, ever-changing world of the media. They must be adaptable and embrace change. They need to be self-assured and able to deal with criticism and the pressure of a busy working environment. Good time-management skills and the ability to prioritise would be advantageous.

About us

Media24 is the top media company on the African continent. Its business divisions include publishing, printing and distribution of magazines, newspapers, books and related products, as well as digital content and e-commerce. This well-balanced portfolio of investment in the media and publishing industries, as well as a sustained strategy of continual renewal, has proven to be a winning strategy for Media24, making it the leading media company it is.

Closing date: 4 June 2021

Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

Apply

Leave a Reply